• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Ηλεκτρικά σκούτερ για αστικές μετακινήσεις

Στα πλαίσια του έργου Ele.C.Tra., η AVMap GIS A.E. και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων δημιούργησαν μια Εθνική Ομάδα Στήριξης (National Support Groups).

 
Η EleCTra Εθνική Ομάδα Στήριξης θα διοργανώνει τακτικές συναντήσεις εργασίας και ημερίδες με στόχο την διάχυση των ευρωπαϊκών στρατηγικών στην Ελλάδα, την διερεύνηση των τοπικών συνθηκών εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης κοινόχρηστων ηλεκτρικών σκούτερ σε δήμους της Ελλάδας, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση για κάθε σχετικό ζήτημα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.4green.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ