Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά
Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Χρησιμα - Φορολογικά - Τέλη κυκλοφορίας

Φορολογικά - Τέλη κυκλοφορίας

Το ειδικό σήμα που χορηγείται μπορεί κανείς να το προμηθευτεί στις κατά τόπους εφορείες αλλά και σε τράπεζες που έχουν οριστεί ειδικά για να εξυπηρετήσουν το μεγάλο όγκο του κοινού, που με τη σειρά του υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη σε ορισμένη περίοδο. Αν κάποιος προμηθευτεί το σήμα εκπρόθεσμα, τότε επιβάλλεται από τη Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ίσο με τα τέλη που αντιστοιχούν στο αυτοκίνητο. Στην περίπτωση δε που τα τέλη δεν πληρωθούν ή το σήμα δεν κολληθεί στο παρμπρίζ, ο νόμος προβλέπει την αφαίρεση των πινακίδων, καθώς και "τσουχτερά" πρόστιμα, ανάλογα με τις συνθήκες.
Σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας καταργείται το κριτήριο παλαιότητας και ενσωματώνεται σε αυτά ο ειδικός φόρος μεγάλου κυβισμού. Για τα νέα μοντέλα (που ταξινομούνται από 1/11/2010) τα τέλη καθορίζονται αποκλειστικά βάσει των εκπομπών ρύπων.

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί μέχρι 31/10/2010

Κυβισμός (κ.εκ.) Τέλη κυκλοφορίας
έως 300
22 €
301-785
55 €
786-1.071
121 €
1.072-1.357
135 €
1.358-1.548
240 €
1.549-1.738
265 €
1.739-1.928
300 €
1.929-2.357
660 €
2.358-3.000
880 €
3.001-4.000
1.100 €
4.001 και άνω
1.320 €

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010

Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ.) Τέλη (€/γρ. CO2) Συνολικό κόστος (€)
0-100
0
0
101-120
0,9
90,9-108
121-140
1,1
133,1-154
141-160
1,7
239,7-272
161-180
2,25
362,25-405
181-200
2,55
461,55-510
201-250
2,8
562,8-700
251 και άνω
3,4
853,4 και άνω

ΧΡΗΣΙΜΑ

& Εταιρικές Πωλήσεις
Εταιρείες - Εμπορίες
Καινούργιο αυτοκίνητο
Υγραέριο & Φυσικό Αέριο
& Auto Αξεσουάρ
Μεταχειρισμένου
Πρόγραμμα - Δίκτυο
Πού; - Πώς;
Καινούρια
Μεταχειρισμένα