Το πλήρες κείμενο της ειδοποποίησης! Πατήστε στη φωτογραφία για μεγαλύτερη ευκρίνεια!

Ανασφάλιστα οχήματα: Φρένο στα πρόστιμα πριν…την έναρξή τους!

Διαβάστηκε από 3410 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/6/2017

Προς ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ «πάγωμα» της επιβολής προστίμων δείχνει να κατευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση καθώς ο αριθμός των λάθος ειδοποιητηρίων εκτιμάται ότι έφτασε τις 400.000! Πόσο όμως, θα κρατήσει αυτή η παύση και τι πρέπει να κάνετε;

 
«Πάγωμα» προστίμων….για την ώρα!

Πριν καλά καλά αρχίσει, μπαίνει στην «αναμονή» η αποστολή προστίμων σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα καθώς οι περιπτώσεις λαθών ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες!
Οι κυριότεροι λόγοι θεωρούνται οι εξής:
 • Μη ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με περιστατικά καταστροφής του οχήματος ή κλοπής του.
 • Η καθυστέρηση ενημέρωσης του συστήματος κατά την κατάθεση πινακίδων ενός οχήματος.
Τα 500 ευρώ –τελικό- πρόστιμο και η υποχρεωτική εκ νέου ασφάλιση παραμονεύουν!

Όπως αναφέρεται και στην ειδοποίηση που έχουν λάβει ή θα λάβουν οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, καλούνται να εξοφλήσουν πρόστιμο 250 ευρώ αλλά και να ξανασφαλίσουν το όχημα τους.

Εάν σας αποσταλεί η παραπάνω ειδοποίηση και περάσει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται χωρίς να έχουν τακτοποιηθεί τα ζητούμενα, τότε το ζήτημα προωθείται στην αστυνομία όπου το πρόστιμο διπλασιάζεται (πχ στα αυτοκίνητα πάει στα 500 ευρώ από 250)!

Όμως οι ποινές δεν σταματούν εκεί!

Εκτός από το αυξημένο πρόστιμο, η αστυνομία έχει λάβει την οδηγία να αφαιρεί τις πινακίδες του οχήματος καθώς και την άδεια κυκλοφορίας αλλά και το δίπλωμα από τον οδηγό του για διάστημα 6 μηνών.

Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκεστε (ή βρεθείτε) λανθασμένα στη λίστα!

Έχουν ήδη αναφερθεί περιπτώσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος ειδοποιήθηκε για τη συμπερίληψη του στη λίστα με τα ανασφάλιστα οχήματα ενώ δεν θα έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν ανήκετε και εσείς σε αυτή την κατηγορία ατόμων, θα πρέπει να κάνετε κάτι από τα παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο του «σφάλματος»:

Το όχημα ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία του ελέγχου

Επικοινωνείτε με την ασφαλιστική σας εταιρεία ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Το όχημα που αναφέρεται δε σας ανήκει ή έχει αλλάξει πινακίδες ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία ελέγχου ή έχει διαγραφεί

Απευθύνεστε στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε αφού έχετε ενημερωθεί για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε.

Λάθος στην αναφερόμενη άδεια κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πια

 Απευθύνεστε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

Εκκρεμεί μεταβίβαση οχήματος και δεν έχει εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας

Προσκομίζετε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ τη σχετική βεβαίωση αίτηση μεταβίβασης που υποβλήθηκε στο Κ.Ε.Π.

Εξαιρείστε για οποιοδήποτε λόγο από την υποχρέωση ασφάλισης

Προσκομίζετε τα σχετικά δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

Η μορφή και το περιεχόμενο του ειδοποιητηρίου

«Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 06/06/2017, του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει.
 
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις παραβόλου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
 
Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας. Ανάκτηση και πληρωμή του μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο, στον ιστότοπο www.aade.gr.
 
Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση με την παρούσα επιστολή του ιδιοκτήτη του οχήματος.
 
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.

Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)

Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης.

Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.)».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

 • Mamis

  Νομίζω πως είναι πλέον ώρα να γίνει ένα βήμα προς την αποκατάσταση των σχέσεων κράτους-πολίτη.Αντί για δικτατορικά και εξοντωτικά πρόστιμα, θα προτιμούσα να λάβω ένα ειδοποιητήριο απο το ελληνικό κράτος.Αντί για τρομο-ενημέρωση απλώς μια ειδοποίηση, με τις παρεπόμενες συνέπειες και τις ανάλογες προθεσμίες.Στη δική μου περίπτωση πρόκειται για συνδυασμό λαθών μεταξύ τραπέζης και αφαλιστικής, αλλά και δικής μου αβλεψίας λόγω διαφόρων οικογενειακών προβλημάτων υγείας.Έτσι έμεινε το αυτοκίνητο 1 μήνα ανασφάλιστο.Πολλοί συμπολίτες μας εν μέσω κρίσης θα είχαν ίσως ανάλογα προβλήματα.Τα συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό για την αντοχή του είναι ωραία, θα προτιμούσα όμως να δω και πράξεις προς τη συμφιλίωση κράτους- πολίτη που ταλανίζει τη χώρα απο πάντα.Όσοι έχουμε ζήσει και έξω, ξέρουμε πως αυτό λειτουργεί, γιατί τελικά το κράτος είμαστε εμείς οι πολίτες. Ας κάνει ο πιό ισχυρός το πρώτο βήμα.Και μετά ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.

    1
 • ο ΜΠΙΠ

  Δηλ. έχεις ανασφάλιστο όχημα για χρόνια και γλίτωνες 300 ευρώ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, κάντε τον πολλαπλασιασμό με τα έτη παρανομίας και βγάλτε το νούμερο. Τι λέει τώρα το Ελλαδιστάν "με 250 καθάρισες"! Άρα είμαι μπιπ που πλήρωνα!!!

   

προϊοντα αυτοκινητου - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 • Ένα ασφαλιστήριο στα μέτρα σου!

  Η Δυναμις Ασφαλιστικη, έχοντας πάντα ως πρωταρχικό σκοπό την απόλυτη εξυπηρέτηση του πελάτη, είναι εδώ για να σας προσφέρει ένα συμβόλαιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας.  Το MyDynamis είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο δημιουργείτε εσείς και περιλαμβάνει αποκλειστικά τις παροχές που εσείς κρίνετε ότι χρειάζεστε.  2109006900 Περισσότερα

Οι 10 εντολές της φτηνότερης ασφάλισης αυτοκινήτου!

Θραύση κρυστάλλων: κάλυψη που σε συμφέρει!

Ασφάλιση: 4 λάθη που κάνεις και κοστίζουν!

Προαιρετικές καλύψεις: εσύ ποιες επέλεξες;

Φιλικός διακανονισμός: απλούστερες διαδικασίες, ταχύτερες αποζημιώσεις!

4 λάθη που σου….κοστίζουν!

Τράκαρες; Τι πρέπει να κάνεις και τι όχι!

Ο φιλικός διακανονισμός κάνει τα πάντα γρηγορότερα!

Εσύ ποιες προαιρετικές καλύψεις θεωρείς απαραίτητες;

Οι 10 εντολές της φτηνότερης ασφάλισης αυτοκινήτου!

4 λάθη που κάνεις στην ασφάλιση και βλάπτουν την τσέπη σου!

Ανασφάλιστα οχήματα: Φρένο στα πρόστιμα πριν…την έναρξή τους!

Φιλικός διακανονισμός: Ταχύτατη καταβολή αποζημιώσεων!

Τι είναι η ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης;

Ραγισμένο παρμπρίζ: Αντικατάσταση ή επισκευή;

Γλύτωσε λεφτά από την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου!

Μήπως αυξάνεις μόνος σου έξοδα και ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σου;

Πλήρωσε λιγότερα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου!

Εσύ δικαιούσαι δωρεάν επιδιόρθωση παρμπρίζ;

Αστική ευθύνη: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

περισσότερα »