• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά διαδικτυακά τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020.

Διημερίδα της ITS Hellas για τα ευφυή συστήματα μεταφορών

1.315 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/12/2020

O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas, ετοιμάζεται για την 6η ετήσια Διημερίδα του με θέμα «ευφυή συστήματα μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά διαδικτυακά τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020.

Συνεχίζοντας τις πέντε προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις, το φετινό ψηφιακό συνέδριο θα εστιάζει σε θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών στόχων και των εθνικών  επιδιώξεων και προσπαθειών για την μετάβαση σε μια βιώσιμη και «πράσινη» κινητικότητα.
 
Τα ευφυή συστήματα μεταφορών αποτελούν σήμερα έναν από τους δυναμικότερους τομείς καινοτομίας στις μεταφορές με έντονες αναπτυξιακές διαστάσεις και σημαντικά οφέλη για την οικονομία, τους τελικούς χρήστες και το περιβάλλον. Οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στις μεταφορές.
 
Η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στις ανάγκες και τα οφέλη που δημιουργούνται για τον κλάδο των μεταφορών στην Ελλάδα, αλλά και στις ευκαιρίες για γενικότερη ανοικοδόμηση της οικονομίας μέσω της «πράσινης» μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Συγκεκριμένα, η φετινή ψηφιακή εκδήλωση θα φιλοξενήσει έξι συνεδρίες και διαδραστικές συζητήσεις, όπου θα εξεταστούν ενδελεχώς από σημαντικούς εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες του χώρου, εκπροσώπους των αρχών αλλά και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές και Στρατηγική για μια Πράσινη και Βιώσιμη Κινητικότητα
  • Έξυπνη Κινητικότητα και Ευρωπαϊκές εξελίξεις
  • Έξυπνες πόλεις και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα: μια ολιστική προσέγγιση
  • Η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση και επόμενα βήματα
  • Πράσινα λιμάνια και εμπορευματικές μεταφορές
  • Συλλογή, διαχείριση και σημασία δεδομένων
Επιπλέον, στο περιθώριο του Ψηφιακού Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια αφιερωμένα σε δύο Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα με σημαντικές δραστηριότητες στον χώρο των μεταφορών, το 2CeVauκαι το CROADS.
 
Στόχος του σεμιναρίου C-ROADS Ελλάς, το οποίο θα λάβει χώρα στις 14 Δεκεμβρίου το απόγευμα, είναι η ενημέρωση των εθνικών φορέων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών για την ανάπτυξη Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) στην Ελλάδα, η ανταλλαγή εμπειριών και η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών.
 
Το σεμινάριο του έργου 2CeVau,που θα πραγματοποιηθείστις 15 Δεκεμβρίου, στοχεύει στηνενημέρωση των συμμετεχόντων για τις προκλήσεις κυβερνο-ασφάλειας που εμφανίζονται στο περιβάλλον ενός διαδρόμου (με χαρακτηριστικά αυτοματοποίησης), την ανταλλαγή απόψεων και την παρουσίαση των τεχνικών λύσεων του έργου.
 
Δηλώστε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο και λάβετε μέρος δωρεάν στο Ψηφιακό Συνέδριο της ITS Hellas για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, κάνοντας κλικ εδώ.