Οι χώροι είναι καλοί για 4 επιβάτες στο εσωτερικό της Stelvio ιδιαίτερα για τα πόδια τους. Ο χώρος για τα κεφάλια θα προβληματίσει ιδιαίτερα υψηλόσωμα άτομα.

Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 525 λίτρα και κυμαίνεται στο μέσο όρο της κατηγορίας ενώ όπως και τα περισσότερα premium μοντέλα, διαθέτει και ηλεκτρομηχανισμό.

Χώροι: Απλά ικανοποιητική

67.052 Επισκέψεις στο άρθρο (19/12/2017)

Στον τομέα των χώρων η Stelvio είναι μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού και θα καλύψει εύκολα τις μεταφορικές 4 επιβατών. Το πλάτος του πίσω καθίσματος είναι σχετικά περιορισμένο κάτι που σε συνάρτηση με το υψηλό τούνελ μετάδοσης, δυσχεραίνει την μεταφορά ενός επιπλέον επιβάτη. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 525 λίτρων και κανονικό σχήμα πλήρως εκμεταλλεύσιμο, ενώ η πόρτα διαθέτει ηλεκτρομηχανισμό και μπορεί να ελεγχθεί και από την πλευρά του οδηγού από τον σχετικό διακόπτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχολιάστε