• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Ηλεκτρικά σκούτερ για αστικές μετακινήσεις

Διαβάστηκε από 3164 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/10/2013

Στα πλαίσια του έργου Ele.C.Tra., η AVMap GIS A.E. και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων δημιούργησαν μια Εθνική Ομάδα Στήριξης (National Support Groups).

 
Η EleCTra Εθνική Ομάδα Στήριξης θα διοργανώνει τακτικές συναντήσεις εργασίας και ημερίδες με στόχο την διάχυση των ευρωπαϊκών στρατηγικών στην Ελλάδα, την διερεύνηση των τοπικών συνθηκών εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης κοινόχρηστων ηλεκτρικών σκούτερ σε δήμους της Ελλάδας, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση για κάθε σχετικό ζήτημα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.4green.gr