• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές
3 φωτογραφίες »

Οι χώρες που «ξεσκαρτάρουν» τα παλιά οχήματα

2.423 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/5/2021

Τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) ρυπαίνουν και αυτές είναι οι χώρες που βρίσκονται ψηλά στην αντιμετώπισή τους; Ποιες βρίσκονται στον πάτο;

Η μείωση των οχημάτων ΟΤΚΖ (Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής) και η ανακύκλωσή τους είναι βασικό μέρος της Περιβαλλοντολογικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού, υπολογίζεται πως κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα που έχουν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους δημιουργούν μεταξύ 8 και 9 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων στις χώρες της Ε.Ε. Οι ειδικοί του SaveOnEnergy.com/uk θέλησαν να διερευνήσουν και να αποκαλύψουν ποιες ευρωπαϊκές χώρες δραστηριοποιούνται περισσότερο στο να μειώσουν τη διαθεσιμότητα των οχημάτων ΟΤΚΖ, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Eurostat «End-Of-Life Vehicle Management Waste Management Operations». Για να γίνει αυτό, το SaveOnEnergy υπολόγισε τα αυτοκίνητα που ανακυκλώθηκαν ως ποσοστό των συνολικών αποβλήτων. Για να γίνει σύγκριση μεταξύ των επιδόσεων κάθε χώρας της ΕΕ, το SaveOnEnergy συνέκρινε το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης των αυτοκινήτων κάθε χώρας με το μέσο ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το SaveOnEnergy.com/uk μπορεί να αποκαλύψει ότι η ευρωπαϊκή χώρα που κάνει τα περισσότερα για να μειώσει τη διαθεσιμότητα των οχημάτων ΟΤΚΖ είναι η Γερμανία, αφού το ποσοστό ανακύκλωσης των οχημάτων από το 2006 έως το 2018 ήταν κατά μέσο όρο 7,75%. Στη δεύτερη θέση είναι η Αυστρία με 4,79% ενώ στην τρίτη θέση είναι η Ισλανδία με 4,28%. Στην τέταρτη θέση είναι η Ολλανδία με μέσο όρο 3,16%, και στην πέμπτη θέση το Βέλγιο με 2,93%.

Η ευρωπαϊκή χώρα που αποδεικνύεται πως δεν κάνει αρκετά για τη μείωση της διαθεσιμότητας οχημάτων ΟΤΚΖ  είναι η Μάλτα. Με δεδομένα διαθέσιμα μόνο από το 2010 έως το 2016, η Μάλτα είχε την χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στο μέσο όρο κατά 17,60%. Ακριβώς πίσω είναι η Ιταλία, με δεδομένα από το 2006 έως το 2018 , η επίδοσή της ήταν 6,99%  κάτω από το μέσο όρο, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Εσθονία με επίδοση -4,38% σε σχέση με το μέσο όρο. Η χώρα μας βρίσκεται περίπου στη μέση της κατάταξης, στην 18η θέση ανάμεσα σε 31 χώρες, με την επίδοσή της να είναι λίγο χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 0,54%.