• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Παράταση για πινακίδες & άδεια κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα

2.962 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/9/2019

Η υπουργική απόφαση που ορίζει τη χορήγηση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για όλα τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα τροποποιείται, δίνοντας παράταση στους κατόχους. Δείτε πότε ακριβώς θα ξεκινήσει να ισχύει, αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται να ξέρετε.


Το υπουργείο Μεταφορών είχε εκδόσει τον περασμένο Ιούνιο την απόφαση με Αριθμ. πρωτ. Γ9/46447/2397 (Β΄ 2303) και θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» με την οποία όριζε το πλαίσιο για την κυκλοφορία παντώς είδους ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Λίγες μέρες πριν όμως δημοσιεύθηκε νέα, τροποποιητική απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πιο συγκεκριμένα στο τεύχος 3453 της 12ης Σεπτεμβρίου 2019 κατά την οποία δίνεται νέα προθεσμία για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, ήτοι παράταση περίπου τριών μηνών, σε σχέση με την αρχική απόφαση.

Αναλυτικότερα, η νέα υπουργική απόφαση αναφέρει:
"Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9, αντικαθίστανται από μία παράγραφο, η οποία αριθμείται ως 1 και η οποία έχει ως εξής:
«1. Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο, περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης- ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης ή με άδειες κυκλοφορίας υποχρεούνται εντός διαστήματος εννέα (9) μηνών από την ισχύ της παρούσας, να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας».
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα.
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 31η Μαρτίου 2020.». Κατά τα λοιπά, η υπουργική απόφαση Γ9/46447/2397/ 2019 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει."

Δείτε στην επόμενη σελίδα τις κατηγορίες των ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ανάλογα με το τονάζ, αλλά και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την απόφαση του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ