• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Ποια οχήματα δεν χρειάζονται κάρτα καυσαερίων

2.237 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/3/2021

Mε εγκύκλιό του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έκανε γνωστό πως τα οχήματα που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο καύσιμο, δεν υποχρεούνται να έχουν κάρτα καυσαερίων.


Τα οχήματα που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο (CNG) για την κίνησή τους δεν χρειάζεται να έχουν κάρτα καυσαερίων, μέχρι να αλλάξει η νομοθεσία και να οριστούν τόσο η μέθοδος μέτρησης όσο και τα εκπεμπόμενα όρια ρύπων.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο για να μην υπάρξουν παρερμηνείες και η Τροχαία να είναι ενήμερης για αυτή την εξαίρεση.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει: «Kατόπιν ερωτημάτων από ενδιαφερόμενους, σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά τον τροχονομικό έλεγχο, στις περιπτώσεις μη εφοδιασμού με ΚΕΚ οχήματος που χρησιμοποιεί για την κίνησή του αποκλειστικά καύσιμο CNG, σας γνωρίζουμε ότι, μέχρι την τροποποίηση της σχετικής Κ.Υ.Α., στην οποία θα συμπεριληφθούν οι μέθοδοι μέτρησης και τα επιτρεπόμενα όρια εκπεμπόμενων καυσαερίων των οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή CNG, δεν υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης ΚΕΚ για οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους αποκλειστικά καύσιμο CNG.

Επιπρόσθετα, για τα ανωτέρω οχήματα στο ΔΤΕ που εκδίδεται μετά το πέρας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ, δεν σημειώνεται η ένδειξη της ισχύος του και ως Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).»