• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Ρεύμα 100% από ανανεώσιμες πηγές η Toyota Ευρώπης

1.470 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/1/2020

Η Toyota Motor Europe (TME) ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του 2019, σε όλες τις Ευρωπαϊκές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις της χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές.

Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες της Toyota περιλαμβάνουν 9 εργοστάσια παραγωγής, 14 αποθήκες ανταλλακτικών, 7 κέντρα διακίνησης οχημάτων, 29 εθνικές εταιρίες Marketing & Πωλήσεων (NMSC), το κεντρικό γραφείο της TME και τα υποκαταστήματά του, και το Τεχνικό Κέντρο Toyota που μαζί καταναλώνουν συνολική ηλεκτρική ενέργεια 500 GWh.

Η χρήση ηλεκτρισμού αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές επιτεύχθηκε σε όλες τις δραστηριότητες της Toyota χάρη σε ένα συνδυασμό πρωτοβουλιών όπως η ενθάρρυνση της παραγωγής με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα εργοστάσια της Toyota σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους (TPCE solar panels, TMUK solar panels, TMMF solar wall, Zeebrugge windmill, solar panels at Toyota Logistics Centre Madrid κ.λπ.), η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς επίσης και η αγορά Ευρωπαϊκών Πιστοποιητικών (Guarantee of Origin) για χώρες της Ε.Ε. όπως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU Directive 2009/28/EC. Επιπλέον, το ιαπωνικό στρατόπεδο αγόρασε το I-REC (International-Renewable Electricity Certificate) για χώρες εκτός Ε.Ε., ως αναγνωρισμένο από το διεθνές I-REC standard.

Πέρα από το ότι κατάφερε να χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια απαλλαγμένη από διοξείδιο του άνθρακα, η Toyota συνεχίζει τις προσπάθειές της για συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις δραστηριότητές της. Για παράδειγμα, στα εργοστάσια παραγωγής της μάρκας, από το 2013 (χρονιά αναφοράς για το Challenge 2050), η ενέργεια ανά παραγόμενο όχημα έχει μειωθεί κατά 18%. Συγκριτικά με το μέσο όρο της βιομηχανίας της Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών με τιμή 2,3 MWh ανά παραγόμενο όχημα, η Toyota χρειάστηκε 48% λιγότερη ενέργεια.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα ήταν ανέκαθεν προτεραιότητα για την Toyota. Θέματα περιβάλλοντος απασχολούν την κορυφαία ηγεσία της Toyota από το 1963 που ιδρύθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Από το 1973, η εταιρεία προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της μέσω του Environmental Month. Η εταιρεία θέσπισε ένα πενταετές πρόγραμμα δράσης το 1992 για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και διατήρηση των πολύτιμων πόρων για τον πλανήτη. Όχι μόνο μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αυτοκινήτων της αλλά και εστιάζοντας σε όλες τις σχετικές λειτουργίες. 

Η Περιβαλλοντική Πρόκληση Toyota 2020 (Toyota Environmental Challenge 2050) ανακοινώθηκε το 2015. Αποτελείται από 6 προκλήσεις και είναι η βάση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Toyota, καλύπτοντας τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας μας.

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές συμβάλλει στους στόχους της εταιρείας για την Πρόκληση 2 (Μηδενικές Εκπομπές CO2 σε Όλη τη Διάρκεια Ζωής) και την Πρόκληση 3 (Μηδενικές Εκπομπές CO2 Εργοστασίων), που αποσκοπούν στην πλήρη  απαλλαγή από τις εκπομπές CO2 σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων υποστήριξης και εργοστασίων παραγωγής.

Tags: TOYOTA