Αυτοκίνητο και χιόνια: Τι να προσέξεις!

Η χρήση του αντιψυκτικού υγρού είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα.

Η χρήση του αντιψυκτικού υγρού είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα.

Μπορείτε να μετρήσετε την απόδοσή της μπαταρίας σας σε κάποιο ηλεκτρολογείο.

Μπορείτε να μετρήσετε την απόδοσή της μπαταρίας σας σε κάποιο ηλεκτρολογείο.