Λάδια 10W-40: Δεν είναι οι θερμοκρασίες λειτουργίας τους!

Ελέγξτε ανά τακτά χρονικά τη στάθμη του λιπαντικού και συμπληρώστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αν είναι απαραίτητο. Η μέχρι ενός σημείου κατανάλωση λιπαντικού από τον κινητήρα είναι απόλυτ

Ελέγξτε ανά τακτά χρονικά τη στάθμη του λιπαντικού και συμπληρώστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αν είναι απαραίτητο. Η μέχρι ενός σημείου κατανάλωση λιπαντικού από τον κινητήρα είναι απόλυτα φυσιολογική, ειδικά στους σύγχρονους κινητήρες.

Λάδια 10W-40: Δεν είναι οι θερμοκρασίες λειτουργίας τους!