Πως δουλεύουν οι βαλβίδες σε έναν κινητήρα;

Η διάταξη βαλβίδων που θα συναντήσουμε στην πλειονότητα των σύγχρονων κινητήρων δεν είναι άλλη από την «DOHC», η οποία προέρχεται από τη φράση Double OverHead Cam και αποτελείται από δύο εκκεντροφόρου

Η διάταξη βαλβίδων που θα συναντήσουμε στην πλειονότητα των σύγχρονων κινητήρων δεν είναι άλλη από την «DOHC», η οποία προέρχεται από τη φράση Double OverHead Cam και αποτελείται από δύο εκκεντροφόρους.