Πως δουλεύουν οι βαλβίδες σε έναν κινητήρα;

Η διάταξη που θα συναντήσουμε στην πλειονότητα των σύγχρονων κινητήρων είναι η «DOHC», που αποτελείται από δύο εκκεντροφόρους.

Η διάταξη που θα συναντήσουμε στην πλειονότητα των σύγχρονων κινητήρων είναι η «DOHC», που αποτελείται από δύο εκκεντροφόρους.