Πως δουλεύουν οι βαλβίδες σε έναν κινητήρα;

Με τη χρήση ιμάντα, το κόστος συντήρησης 
«θυσιάζεται» στο βωμό της αθόρυβης 
λειτουργίας.

Με τη χρήση ιμάντα, το κόστος συντήρησης «θυσιάζεται» στο βωμό της αθόρυβης λειτουργίας.