Πως δουλεύουν οι βαλβίδες σε έναν κινητήρα;

Σύστημα Valvelift μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων. Τεχνολογία που υλοποιήθηκε χωρίς επιπλέον έκκεντρα και τη συναντάμε σε TFSI κινητήρες της γερμανικής εταιρείας.

Σύστημα Valvelift μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων. Τεχνολογία που υλοποιήθηκε χωρίς επιπλέον έκκεντρα και τη συναντάμε σε TFSI κινητήρες της γερμανικής εταιρείας.