Πως δουλεύουν οι βαλβίδες σε έναν κινητήρα;

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Koenigsegg, η τεχνολογία FreeValve βελτιώνει την αποδοτικότητα των καυσίμων σε επίπεδο της τάξης του 20-30%!

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Koenigsegg, η τεχνολογία FreeValve βελτιώνει την αποδοτικότητα των καυσίμων σε επίπεδο της τάξης του 20-30%!