Σου καίει λάδια; Όχι δεν έχει απαραίτητα ζημιά!

H συχνότερη ίσως 
αιτία υπερβολική κατανάλωσης λαδιού είναι η φθορά των ελατηρίων του εμβόλου. Σε περίπτωση αστοχίας αδυνατούν να εμποδίσουν το λιπαντικό να εισβάλλει στον θάλαμο καύσης.

H συχνότερη ίσως αιτία υπερβολική κατανάλωσης λαδιού είναι η φθορά των ελατηρίων του εμβόλου. Σε περίπτωση αστοχίας αδυνατούν να εμποδίσουν το λιπαντικό να εισβάλλει στον θάλαμο καύσης.