Σου καίει λάδια; Όχι δεν έχει απαραίτητα ζημιά!

Σου καίει λάδια; Όχι δεν έχει απαραίτητα ζημιά!