Σου καίει λάδια; Όχι δεν έχει απαραίτητα ζημιά!

Ελέγξτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την στάθμη του λιπαντικού. Πέρα από τη συχνή αλλαγή και την επιλογή λιπαντικών υψηλής ποιότητας, η ένδειξη της στάθμης πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο σωστό σημείο

Ελέγξτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την στάθμη του λιπαντικού. Πέρα από τη συχνή αλλαγή και την επιλογή λιπαντικών υψηλής ποιότητας, η ένδειξη της στάθμης πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο σωστό σημείο.