Ποια 4 φίλτρα έχει το αμάξι σου και πότε θέλουν αλλαγή;

Το φίλτρο βενζίνης προστατεύει το σύστημα καυσίμου, μη επιτρέποντας να περνάνε σκουπίδια, αλλά και να χαλάει η τρόμπα βενζίνης.

Το φίλτρο βενζίνης προστατεύει το σύστημα καυσίμου, μη επιτρέποντας να περνάνε σκουπίδια, αλλά και να χαλάει η τρόμπα βενζίνης.