Ποια 4 φίλτρα έχει το αμάξι σου και πότε θέλουν αλλαγή;

Ο καθαρισμός του φίλτρου DPF συμφέρει γιατί κοστίζει λιγότερο από την αγορά νέου και παρέχει τα ίδια ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

Ο καθαρισμός του φίλτρου DPF συμφέρει γιατί κοστίζει λιγότερο από την αγορά νέου και παρέχει τα ίδια ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.