Ξέρεις τι κάνουν τα μπουζί;

Ο διανομέας (ή ντιστριμπιτέρ) αποτελείται από έναν άξονα που περιστρέφεται με τη μισή ταχύτητα σε σχέση με τον στροφαλοφόρο άξονα και φέρει κάποιες επαφές, οι οποίες την κατάλληλη στιγμή περνούν το ρε

Ο διανομέας (ή ντιστριμπιτέρ) αποτελείται από έναν άξονα που περιστρέφεται με τη μισή ταχύτητα σε σχέση με τον στροφαλοφόρο άξονα και φέρει κάποιες επαφές, οι οποίες την κατάλληλη στιγμή περνούν το ρεύμα υψηλής τάσης στο κατάλληλο μπουζί.

Οι σύγχρονοι πολλαπλασιαστές βρίσκονται μέσα στην κυλινδροκεφαλή και τοποθετούνται απ` ευθείας πάνω στο μπουζί.

Οι σύγχρονοι πολλαπλασιαστές βρίσκονται μέσα στην κυλινδροκεφαλή και τοποθετούνται απ` ευθείας πάνω στο μπουζί.