Ξέρεις τι κάνουν τα μπουζί;

Τα βασικότερα εξαρτήματα ενός σύγχρονου συστήματος ανάφλεξης.

Τα βασικότερα εξαρτήματα ενός σύγχρονου συστήματος ανάφλεξης.

Ίσως να νομίζετε ότι ο σπινθήρας δημιουργείται όταν το έμβολο είναι στο Ανω Νεκρό Σημείο (ΑΝΣ) και «ετοιμάζεται» για τη φάση της συμπίεσης, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ίσως να νομίζετε ότι ο σπινθήρας δημιουργείται όταν το έμβολο είναι στο Ανω Νεκρό Σημείο (ΑΝΣ) και «ετοιμάζεται» για τη φάση της συμπίεσης, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει.