Ξέρεις τι κάνουν τα μπουζί;

Η γωνιά που διαγράφει ο στροφαλοφόρος άξονας από τη στιγμή που θα υπάρξει σπινθήρας μέχρι το έμβολο να φτάσει στο ΑΝΣ είναι η γωνία προπορείας ανάφλεξης.

Η γωνιά που διαγράφει ο στροφαλοφόρος άξονας από τη στιγμή που θα υπάρξει σπινθήρας μέχρι το έμβολο να φτάσει στο ΑΝΣ είναι η γωνία προπορείας ανάφλεξης.