Έμεινες από μπαταρία; Δεν σπρώχνεις αλλά ψάχνεις για καλώδια ή booster

Τοποθετήστε το κόκκινο «κροκοδειλάκι» στο 
θετικό πόλο και το μαύρο στον αρνητικό.

Τοποθετήστε το κόκκινο «κροκοδειλάκι» στο θετικό πόλο και το μαύρο στον αρνητικό.