Και αν χρειαστείς καινούρια μπαταρία8230

Πριν αγοράσετε καινούρια μπαταρία ακολουθήστε κατά γράμμα τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.