Πως γίνεται το «στρώσιμο» του αυτοκινήτου;

Φρένα και λάστιχα θέλουν και αυτά το στρώσιμό τους.