Πόσα λίτρα πορτ-μπαγκάζ έχουν τα μικρά crossover;

Πόσα λίτρα πορτ-μπαγκάζ έχουν τα μικρά crossover;
Παρόλο που η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ είναι το κατεξοχήν νούμερο που κοιτάζουν όλοι, εξίσου σημαντική είναι η μορφολογία του χώρου, όπως και φυσικά η ευκολία στην φόρτωση/εκφόρτωση.

Παρόλο που η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ είναι το κατεξοχήν νούμερο που κοιτάζουν όλοι, εξίσου σημαντική είναι η μορφολογία του χώρου, όπως και φυσικά η ευκολία στην φόρτωση/εκφόρτωση.

Πόσα λίτρα πορτ-μπαγκάζ έχουν τα μικρά crossover;