Στο δρόμο: Λίγο διαφορετικό, πάντα ευχάριστο και πιο ικανό εκτός

Πιο σφιχτό αλλά και πιο ικανό τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου είναι το 4κίνητο Qashqai με τον 1,7 λτ. diesel κινητήρα.