Μπορείς να ξεχωρίσεις έναν κινητήρα από τον ήχο;

Το ηχητικό κύμα που αντιλαμβανόμαστε από τη λειτουργία ενός κινητήρα εξαρτάται άμεσα από τη συχνότητα των αναφλέξεων ανά μονάδα χρόνου.

Το ηχητικό κύμα που αντιλαμβανόμαστε από τη λειτουργία ενός κινητήρα εξαρτάται άμεσα από τη συχνότητα των αναφλέξεων ανά μονάδα χρόνου.

Η συχνότητα που αντιλαμβανόμαστε αυξάνεται αναλογικά με τις στροφές λειτουργίας και το πλήθος των κυλίνδρων.

Η συχνότητα που αντιλαμβανόμαστε αυξάνεται αναλογικά με τις στροφές λειτουργίας και το πλήθος των κυλίνδρων.