Μπορείς να ξεχωρίσεις έναν κινητήρα από τον ήχο;

Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό τον ήχο του κινητήρα σχετίζεται με τον στροφαλοφόρο άξονα.

Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό τον ήχο του κινητήρα σχετίζεται με τον στροφαλοφόρο άξονα.

Το κύριο χαρακτηριστικό στροφάλων σαν αυτόν της εικόνας είναι ότι η πλάγια όψη εκτείνεται στο επίπεδο, εξ` ου και η ονομασία «flat».

Το κύριο χαρακτηριστικό στροφάλων σαν αυτόν της εικόνας είναι ότι η πλάγια όψη εκτείνεται στο επίπεδο, εξ` ου και η ονομασία «flat».

Η προβολή της πλάγιας όψης αυτού του είδους στροφαλοφόρων αξόνων σχηματίζει έναν σταυρό, γι` αυτό έχει καθιερωθεί η ονομασία «cross-plane».

Η προβολή της πλάγιας όψης αυτού του είδους στροφαλοφόρων αξόνων σχηματίζει έναν σταυρό, γι` αυτό έχει καθιερωθεί η ονομασία «cross-plane».