Τι πρέπει να ξέρεις για μια εκδρομή με 4Χ4;

Συνολικά στην οδήγηση εκτός δρόμου, το ζητούμενο δεν είναι η μέγιστη ωριαία ταχύτητα, αλλά οι σωστοί χειρισμοί στις εκάστοτε συνθήκες.

Συνολικά στην οδήγηση εκτός δρόμου, το ζητούμενο δεν είναι η μέγιστη ωριαία ταχύτητα, αλλά οι σωστοί χειρισμοί στις εκάστοτε συνθήκες.