Δοκιμή: Νέο Nissan Juke

Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 422 λίτρων και διαθέτει μεγάλο άνοιγμα και εκμεταλλεύσιμο σχήμα.

Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 422 λίτρων και διαθέτει μεγάλο άνοιγμα και εκμεταλλεύσιμο σχήμα.

Δοκιμή: Νέο Nissan Juke