Δοκιμή: Νέο Nissan Juke

Πιο ραφιναρισμένα χαρακτηριστικά παρουσιάζει στο δρόμο το νέο Nissan Juke χωρίς να αλλοιώνεται ο «αθλητικός» του χαρακτήρας.

Πιο ραφιναρισμένα χαρακτηριστικά παρουσιάζει στο δρόμο το νέο Nissan Juke χωρίς να αλλοιώνεται ο «αθλητικός» του χαρακτήρας.

Δοκιμή: Νέο Nissan Juke