Δοκιμή: Peugeot 208 diesel

Με το μπροστινό σύστημα να πείθει περισσότερο από αυτό της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης, το πετρελαιοκίνητο 208 έχει σε πρώτο πλάνο την αποτελεσματικότητα στο στρίψιμο.

Με το μπροστινό σύστημα να πείθει περισσότερο από αυτό της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης, το πετρελαιοκίνητο 208 έχει σε πρώτο πλάνο την αποτελεσματικότητα στο στρίψιμο.

Δοκιμή: Peugeot 208 diesel