Αγορά με δάνειο; 5 tips για το καλύτερο deal

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν εξασφαλίσει οι εταιρείες αυτοκινήτου προσφέρουν χαμηλότερο επιτόκιο από τα καταναλωτικά δάνεια.