Ξέρεις να χρησιμοποιείς το κιτ επισκευής ελαστικού;

H βαλβίδα αέρα πρέπει να βρίσκεται στο πάνω μισό μέρος του ελαστικού και η τρύπα όσο πιο ψηλά γίνεται, αν είναι δυνατόν.