Ξέρεις να χρησιμοποιείς το κιτ επισκευής ελαστικού;

Αφαιρούμε το καπάκι της βαλβίδας του ελαστικού και βιδώνουμε σφιχτά τη φιάλη με το ειδικό σφραγιστικό υγρό την οποία έχουμε κουνήσει αρκετά και ελέγξει σχετικά με την ημερομηνία λήξης,