Η 1η ψηφιακή Ελληνική Έκθεση Αυτοκινήτου

Μετά την ανανέωση που δέχτηκε το ήπια υβριδικό  Suzuki Swift Hybrid κατάφερε να γίνει πιο οικονομικό, αλλά και να μην πληρώνει ο ιδιοκτήτης του τέλη κυκλοφορίας. Μάθετε πως τα κατάφερε.

Μετά την ανανέωση που δέχτηκε το ήπια υβριδικό Suzuki Swift Hybrid κατάφερε να γίνει πιο οικονομικό, αλλά και να μην πληρώνει ο ιδιοκτήτης του τέλη κυκλοφορίας. Μάθετε πως τα κατάφερε.

Η 1η ψηφιακή Ελληνική Έκθεση Αυτοκινήτου
Η 1η ψηφιακή Ελληνική Έκθεση Αυτοκινήτου