Υβριδικό που φορτίζει μόνο του ή που μπαίνει στην πρίζα;

Οι χωροταξικές απώλειες ενός υβριδικού σε σχέση με ένα συμβατικό μοντέλο είναι από μηδενικές έως ελάχιστες.

Οι χωροταξικές απώλειες ενός υβριδικού σε σχέση με ένα συμβατικό μοντέλο είναι από μηδενικές έως ελάχιστες.

Το κόστος ενός αυτοφορτιζόμενου υβριδικού είναι πιο προσιτό κάτι το οποίο καθιστά την τοποθέτησή του και μικρά μοντέλα, όπως το Toyota Yaris.

Το κόστος ενός αυτοφορτιζόμενου υβριδικού είναι πιο προσιτό κάτι το οποίο καθιστά την τοποθέτησή του και μικρά μοντέλα, όπως το Toyota Yaris.