Πως θα αυξήσεις τη ζωή των μπαταριών & την αυτονομία ενός ηλεκτρικού;

Πως θα αυξήσεις τη ζωή των μπαταριών & την αυτονομία ενός ηλεκτρικού;
Δεν αφήνω το αυτοκίνητο να αποφορτίσει πλήρως και δεν το φορτίζω αν έχω ποσοστό έως 80%

Δεν αφήνω το αυτοκίνητο να αποφορτίσει πλήρως και δεν το φορτίζω αν έχω ποσοστό έως 80%