Γιατί τα λάστιχα «πιάνουν» λιγότερο το καλοκαίρι;

Γιατί τα λάστιχα «πιάνουν» λιγότερο το καλοκαίρι;
Και όμως μια βροχή σε καυτή & σκονισμένη άσφαλτο δεν θα βελτιώσει την πρόσφυση.

Και όμως μια βροχή σε καυτή & σκονισμένη άσφαλτο δεν θα βελτιώσει την πρόσφυση.