Αυτόματο Puma με 155 PS: Γρήγορο, ευχάριστο στο δρόμο & φουλ εξοπλισμό

Αυτόματο Puma με 155 PS: Γρήγορο, ευχάριστο στο δρόμο & φουλ εξοπλισμό
Το Puma επιταχύνει θετικά από χαμηλά με το ήπια υβριδικό σύστημα να του προσφέρει ένα σημαντικό boost.

Το Puma επιταχύνει θετικά από χαμηλά με το ήπια υβριδικό σύστημα να του προσφέρει ένα σημαντικό boost.

Στο Sport που προτεραιότητα έχουν οι επιδόσεις, οι αλλαγές γίνονται σε πιο ψηλές στροφές, ενώ στο Eco το κιβώτιο συντελεί στην επίτευξη χαμηλής κατανάλωσης.

Στο Sport που προτεραιότητα έχουν οι επιδόσεις, οι αλλαγές γίνονται σε πιο ψηλές στροφές, ενώ στο Eco το κιβώτιο συντελεί στην επίτευξη χαμηλής κατανάλωσης.