Στα ίδια λεφτά ποιο Ford ST-Line να πάρω; Focus ή Puma;

To Ford Puma έχει ως πλεονέκτημα πως μπορεί να κινηθεί με άνεση και εκτός δρόμου.

To Ford Puma έχει ως πλεονέκτημα πως μπορεί να κινηθεί με άνεση και εκτός δρόμου.

Το Focus έχει χαμηλό κέντρο βάρους και είναι πιο οδηγοκεντρικό.

Το Focus έχει χαμηλό κέντρο βάρους και είναι πιο οδηγοκεντρικό.