Ποια είναι η σωστή θέση για την βάση του κινητού;

Ιδανικά η βάση του κινητού πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κεντρικά στο παρμπρίζ, στα δεξιά του οδηγού (θέση 1). Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, η καλύτερη θέση είναι στην άκρη αριστερά του τιμον

Ιδανικά η βάση του κινητού πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κεντρικά στο παρμπρίζ, στα δεξιά του οδηγού (θέση 1). Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, η καλύτερη θέση είναι στην άκρη αριστερά του τιμονιού (θέση 2).