Ποια είναι η σωστή θέση για την βάση του κινητού;

Πιο εύχρηστοι είναι οι παραδοσιακοί ορθογώνιου σχήματος καθώς η στερέωση γίνεται ευκολότερα, ενώ επίσης δεν εμποδίζεται στο ελάχιστο η ορατότητά μας.

Πιο εύχρηστοι είναι οι παραδοσιακοί ορθογώνιου σχήματος καθώς η στερέωση γίνεται ευκολότερα, ενώ επίσης δεν εμποδίζεται στο ελάχιστο η ορατότητά μας.

Εφόσον το αυτοκίνητό σας έχει μεγάλες (ποτηρο)θήκες στην κεντρική του κονσόλα, τότε είναι περισσότερο εύκολο να τοποθετηθεί εκεί μία βάση κινητού τηλεφώνου.

Εφόσον το αυτοκίνητό σας έχει μεγάλες (ποτηρο)θήκες στην κεντρική του κονσόλα, τότε είναι περισσότερο εύκολο να τοποθετηθεί εκεί μία βάση κινητού τηλεφώνου.

Η τοποθέτηση της συσκευής στον μεσαίο καθρέφτη διευκολύνει στο ότι ουσιαστικά κοιτάζουμε παράλληλα τον δρόμο (πίσω μας) και την οθόνη/GPS.

Η τοποθέτηση της συσκευής στον μεσαίο καθρέφτη διευκολύνει στο ότι ουσιαστικά κοιτάζουμε παράλληλα τον δρόμο (πίσω μας) και την οθόνη/GPS.