Καις λάστιχο ή καις τα λεφτά σου;

Θα πρέπει να ελέγχουμε σε εβδομαδιαία βάση την πίεση των ελαστικών μας, ώστε να είναι αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής.

Θα πρέπει να ελέγχουμε σε εβδομαδιαία βάση την πίεση των ελαστικών μας, ώστε να είναι αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής.