Δοκιμή: Bασική Alfa Romeo Giulia με 200 άλογα

Αν και έχει την τάση να ανοίξει την τροχιά του πίσω μέρους το ESP που δεν απενεργοποιείται, βοηθά στην αρχική τοποθέτηση.

Αν και έχει την τάση να ανοίξει την τροχιά του πίσω μέρους το ESP που δεν απενεργοποιείται, βοηθά στην αρχική τοποθέτηση.