Δοκιμή αυτονομίας: Η καθημερινότητα με το ηλεκτρικό 208

Ξεκινήσαμε με 250 χλμ. αυτονομία στο trip, όμως στην πραγματικότητα τα χιλιόμετρα ήταν περισσότερα.

Ξεκινήσαμε με 250 χλμ. αυτονομία στο trip, όμως στην πραγματικότητα τα χιλιόμετρα ήταν περισσότερα.

Στο τέλος του απογεύματος είχαμε διανύσει 50 χιλιόμετρα, χωρίς να κολλήσουμε σχεδόν καθόλου στην κίνηση και το υπόλοιπο στον μετρητή έγραφε 230 χλμ.

Στο τέλος του απογεύματος είχαμε διανύσει 50 χιλιόμετρα, χωρίς να κολλήσουμε σχεδόν καθόλου στην κίνηση και το υπόλοιπο στον μετρητή έγραφε 230 χλμ.